adios

2018-09-17 加入本站

欢迎来到V2Anime,只要不违反社区准则请踊跃发言。

关于作品的观点大可不必与我或其他人一致,但希望你有自己的见解,不要人云亦云。


  • 50分是分水岭,80分是天花板,再往上看个人感触,无关制作水平
  • 电影和剧集标准不一样,所以某些剧场版评分会比TV低
  • 我的博客,主要记录三次元电影感想,以及其他一些碎碎念
  • twitter
  • 如需联系本人(站长),可发邮件至[email protected]

基本信息

动画总数:
1275
章节总数:
7420
总时间:
124.6 天
评价作品数:
832

评分分布

评分不是10的倍数时会四舍五入

年度评分走势

年度观看状态走势

百合

26
动画总数:
5
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
41

皮克斯

28
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.3 天
平均分:
67

追光动画

29
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.3 天
平均分:
48

视美精典

34
动画总数:
5
完成:
4
总时间:
0.8 天
平均分:
37.5

Actas

35
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.3 天
平均分:
36.7

GoHands

37
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
38

Graphinica

38
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
51.3

Manglobe

39
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
26.7

OLM

40
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.9 天
平均分:
40

Polygon Pictures

41
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
48.8

STUDIO.LAN!

43
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.4 天
平均分:
40

Trigger

44
动画总数:
6
完成:
3
总时间:
0.9 天
平均分:
52

好传动画

46
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.2 天
平均分:
40

彩色铅笔动画

47
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.5 天
平均分:
42.5

狼烟动画STUDIO

48
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.0 天
平均分:
46.7

龙之子Production

50
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
47.5

AIC

51
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
40

Cartoon Saloon

52
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Hal Film Maker

54
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

L²Studio

55
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
36.7

Orange

56
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
46.7

SHIN-EI动画

57
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
50

SOLA DIGITAL ARTS

58
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
40

Studio Chizu

59
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
40

TNK

60
动画总数:
4
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
22.5

六花工作室

61
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
57.5

咕咚动漫工作室

62
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
40

声影动漫

63
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
40

娃娃鱼动画

64
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
33.3

小疯映画

65
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
55

幻维数码

66
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
45

绘梦想动漫

67
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
20

绿怪研

68
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
25

震雷动画

69
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
30

AIC ASTA

70
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
40

AIC Spirits

71
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
65

A.P.P.P.

72
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

ASK动画工作室

73
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
25

Asread

74
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
35

AXsiZ

75
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
23.3

Bibury Animation Studios

76
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

BLADE

77
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Blue sky studios

78
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

B&T

79
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Buemon

80
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Colorido

81
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Connect

82
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

C-Station

83
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Cygames Pictures

84
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
46.7

david production

85
动画总数:
5
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
36.7

diomedéa

86
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
25

Encourage Films

87
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Fanworks

88
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
45

Imagineer

90
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
45

ixtl

91
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Kinema Citrus

92
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
42.5

Lapin Track

93
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Lay-duce

94
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Nomad

95
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

NUT

96
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
45

Passione

97
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Purple Cow Studio Japan

98
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Revoroot

99
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SC动画工作室

100
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
40

Sony Pictures Animation

101
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
85

Studio 3Hz

102
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Studio PuYUKAI

103
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
25

studio VOLN

104
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Studio五组

105
动画总数:
5
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

Tear Studio

106
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Topcraft

107
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

Twilight Studio

109
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

XEBEC

110
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

三次元

111
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
45

东方梦工厂

112
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

华纳兄弟

115
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

启缘映画

116
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

吾立方数码

117
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

大火鸟文化

118
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

彩条屋

119
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

手塚Production

120
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
40

摔跤社

121
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

普乐卡工作室

122
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

梦工厂动画

123
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

白组

124
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

童梦

125
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

艺画开天

126
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

若森数字

127
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

铅元素动画

128
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
25

AIC Build

129
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

AIC PLUS+

130
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Artland

131
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0

Arvo Animation

132
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

BN Pictures

133
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

C2C

134
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
25

Dandelion Animation Studio

135
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

DLE

136
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Egg Firm

137
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

EKACHI EPILKA

138
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

EMT²

139
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

ENGI

140
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
40

Ezόla

141
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Frederator Studios

142
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Gaina

143
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

geek toys

144
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
35

GEMBA

145
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Geno Studio

146
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Hoods Entertainment

147
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

HOTZIPANG

148
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Imagin

149
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

LandQ Studios

150
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Larx Entertainment

151
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Lesprit

152
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Millepensee

153
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

MMT

154
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10

M.S.C

155
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

NAZ

156
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
15

Nexus

157
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
35

Picture Magic

158
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
50

Pierrot+

159
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Pine Jam

160
动画总数:
4
完成:
0
总时间:
0.3 天
平均分:
23.3

Platinum Vision

161
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Production IMS

162
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Seven

164
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

SEVEN・ARCS

165
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Silver

166
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

studio A-CAT

167
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0

Studio Comet

168
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SynergySP

169
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.3 天
平均分:
50

TYO Animations

170
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Yaoyorozu

171
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
25

Zexcs

172
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

七创社

173
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

七灵石

174
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10

中影年年

175
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
20

咔咖文化

176
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
10

崇卓动画

177
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0 天
平均分:
0

梦太公司

178
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0 天
平均分:
0

灵樨文化

179
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

电动画TINKID

180
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

福煦影视

181
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

铸梦动画

182
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10