adios

2018-09-17 加入本站

欢迎来到V2Anime,只要不违反社区准则请踊跃发言。

关于作品的观点大可不必与我或其他人一致,但希望你有自己的见解,不要人云亦云。


  • 50分是分水岭,80分是天花板,再往上看个人感触,无关制作水平
  • 电影和剧集标准不一样,所以某些剧场版评分会比TV低
  • 我的博客,主要记录三次元电影感想,以及其他一些碎碎念
  • twitter
  • 如需联系本人(站长),可发邮件至[email protected]

基本信息

动画总数:
1299
章节总数:
7487
总时间:
125.5 天
评价作品数:
874

评分分布

评分不是10的倍数时会四舍五入

年度评分走势

年度观看状态走势

百合

26
动画总数:
5
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
41

好传动画

27
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.3 天
平均分:
38

皮克斯

29
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.3 天
平均分:
58

追光动画

30
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.3 天
平均分:
44

视美精典

35
动画总数:
6
完成:
4
总时间:
0.8 天
平均分:
36

Actas

36
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.3 天
平均分:
36.7

GoHands

39
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
38

Graphinica

40
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
50

Manglobe

41
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
32.5

OLM

42
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.9 天
平均分:
40

Polygon Pictures

43
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
48.8

STUDIO.LAN!

45
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.4 天
平均分:
40

Trigger

46
动画总数:
6
完成:
3
总时间:
0.9 天
平均分:
50

彩色铅笔动画

48
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.5 天
平均分:
42.5

狼烟动画STUDIO

49
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.0 天
平均分:
46.7

龙之子Production

51
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
47.5

AIC

52
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
40

Cartoon Saloon

53
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
57.5

Colorido

54
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
45

Hal Film Maker

55
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

L²Studio

56
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
36.7

Orange

57
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
46.7

SHIN-EI动画

58
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
40

SOLA DIGITAL ARTS

59
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Studio Chizu

60
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
40

TNK

61
动画总数:
4
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
22.5

六花工作室

62
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
57.5

咕咚动漫工作室

63
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
40

声影动漫

64
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
40

娃娃鱼动画

65
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
33.3

小疯映画

66
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
55

幻维数码

67
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
45

绘梦想动漫

68
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
20

绿怪研

69
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
25

艺画开天

70
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
50

震雷动画

71
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
30

AIC ASTA

72
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
40

AIC Spirits

73
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
65

A.P.P.P.

74
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

ASK动画工作室

75
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
25

Asread

76
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
35

AXsiZ

77
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
23.3

Bibury Animation Studios

78
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

BLADE

79
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Blue sky studios

80
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

B&T

81
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Buemon

82
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Connect

83
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

C-Station

84
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Cygames Pictures

85
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
43.3

david production

86
动画总数:
6
完成:
1
总时间:
0.6 天
平均分:
36.7

diomedéa

87
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
25

Encourage Films

88
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Fanworks

89
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
45

Frederator Studios

90
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Imagineer

92
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
45

ixtl

93
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Kinema Citrus

94
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
42.5

Lapin Track

95
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Lay-duce

96
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Nomad

97
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

NUT

98
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Passione

99
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Purple Cow Studio Japan

100
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Revoroot

101
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SC动画工作室

102
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
40

Sony Pictures Animation

103
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
80

Studio 3Hz

104
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Studio PuYUKAI

105
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
25

studio VOLN

106
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Studio五组

107
动画总数:
5
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

Tear Studio

108
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Topcraft

109
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Twilight Studio

111
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

XEBEC

112
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

三次元

113
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
40

东方梦工厂

114
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

六道无鱼

116
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0 天
平均分:
40

华纳兄弟

118
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

启缘映画

119
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

吾立方数码

120
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

大火鸟文化

121
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

崇卓动画

122
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0 天
平均分:
30

彩条屋

123
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

微尘定格动画工作室

124
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
40

手塚Production

125
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
40

摔跤社

126
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

普乐卡工作室

127
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

梦工厂动画

128
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

白组

129
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

童梦

130
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

若森数字

131
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

铅元素动画

132
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
25

AIC Build

133
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

AIC PLUS+

134
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Artland

135
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Arvo Animation

136
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

BN Pictures

137
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

C2C

138
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
25

Dandelion Animation Studio

139
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

DLE

140
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Egg Firm

141
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

EKACHI EPILKA

142
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

EMT²

143
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

ENGI

144
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
40

Ezόla

145
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
35

Gaina

146
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

geek toys

147
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
35

GEMBA

148
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Geno Studio

149
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Hoods Entertainment

150
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

HOTZIPANG

151
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Imagin

152
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

LandQ Studios

153
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Larx Entertainment

154
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Lesprit

155
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Millepensee

156
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

MMT

157
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10

M.S.C

158
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

NAZ

159
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
15

Nexus

160
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
36.7

Picture Magic

161
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
50

Pierrot+

162
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Pine Jam

163
动画总数:
4
完成:
0
总时间:
0.3 天
平均分:
23.3

Platinum Vision

164
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Production IMS

165
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Seven

167
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

SEVEN・ARCS

168
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Silver

169
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

studio A-CAT

170
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Studio Comet

171
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SynergySP

172
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.3 天
平均分:
40

TYO Animations

173
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Yaoyorozu

174
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
25

ZERO-G

175
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0 天
平均分:
0

Zexcs

176
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

七创社

177
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

七灵石

178
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10

中影年年

179
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.3 天
平均分:
20

咔咖文化

180
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
10

梦太公司

181
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0 天
平均分:
0

灵樨文化

182
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

电动画TINKID

183
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
40

福煦影视

184
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

铸梦动画

185
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10