adios

2018-09-17 加入本站

欢迎来到V2Anime,只要不违反社区准则请踊跃发言。

关于作品的观点大可不必与我或其他人一致,但希望你有自己的见解,不要人云亦云。


  • 50分是分水岭,80分是天花板,再往上看个人感触,无关制作水平
  • 电影和剧集标准不一样,所以某些剧场版评分会比TV低
  • 我的博客,主要记录三次元电影感想,以及其他一些碎碎念
  • twitter
  • 如需联系本人(站长),可发邮件至[email protected]

基本信息

动画总数:
1204
章节总数:
7139
总时间:
120.2 天
评价作品数:
765

评分分布

评分不是10的倍数时会四舍五入

年度评分走势

年度观看状态走势

百合

26
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
43.8

追光动画

28
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.3 天
平均分:
48

视美精典

32
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.8 天
平均分:
37.5

Actas

33
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.3 天
平均分:
36.7

GoHands

35
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
38

Manglobe

36
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
26.7

OLM

37
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.9 天
平均分:
40

Polygon Pictures

38
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
48.8

Trigger

41
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.9 天
平均分:
54

彩色铅笔动画

43
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.3 天
平均分:
53.3

狼烟动画STUDIO

44
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.0 天
平均分:
46.7

皮克斯

46
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.2 天
平均分:
70

龙之子Production

47
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
47.5

AIC

48
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
40

Cartoon Saloon

49
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Hal Film Maker

50
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

L²Studio

51
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
36.7

SHIN-EI动画

52
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
50

Studio Chizu

53
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
40

STUDIO.LAN!

54
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
45

TNK

55
动画总数:
4
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
22.5

六花工作室

56
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
57.5

咕咚动漫工作室

57
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
40

好传动画

58
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
45

娃娃鱼动画

59
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
35

小疯映画

60
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
55

幻维数码

61
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
45

绘梦想动漫

62
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
20

绿怪研

63
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
25

震雷动画

64
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
30

AIC ASTA

65
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
40

AIC Spirits

66
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
65

A.P.P.P.

67
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Asread

68
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
35

AXsiZ

69
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
23.3

BLADE

70
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Blue sky studios

71
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

B&T

72
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Buemon

73
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Colorido

75
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Connect

76
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

C-Station

77
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Cygames Pictures

78
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
50

david production

79
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
36.7

diomedéa

80
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
25

Encourage Films

81
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Fanworks

82
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
45

Graphinica

84
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
45

Imagineer

85
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
45

ixtl

86
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Lapin Track

87
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Lay-duce

88
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Nomad

89
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

NUT

90
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
45

Orange

91
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Passione

92
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
45

Purple Cow Studio Japan

93
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Revoroot

94
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SOLA DIGITAL ARTS

95
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Sony Pictures Animation

96
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
85

Studio 3Hz

97
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Studio PuYUKAI

98
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

studio VOLN

99
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Studio五组

100
动画总数:
5
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

Topcraft

101
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

XEBEC

103
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

三次元

104
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
45

东方梦工厂

105
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

华纳兄弟

107
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

启缘映画

108
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

吾立方数码

109
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

声影动漫

110
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

彩条屋

111
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

手塚Production

112
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
40

摔跤社

113
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

普乐卡工作室

114
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
50

梦工厂动画

115
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

白组

116
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

童梦

117
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

艺画开天

118
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

若森数字

119
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

AIC Build

120
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

AIC PLUS+

121
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Artland

122
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0

Arvo Animation

123
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

ASK动画工作室

124
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Bibury Animation Studios

125
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
0

BN Pictures

126
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0

C2C

127
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Dandelion Animation Studio

128
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

DLE

129
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Egg Firm

130
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

EKACHI EPILKA

131
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

EMT²

132
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0

ENGI

133
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Ezόla

134
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Gaina

135
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

geek toys

136
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

GEMBA

137
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Geno Studio

138
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Hoods Entertainment

139
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

HOTZIPANG

140
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Imagin

141
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Kinema Citrus

142
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.4 天
平均分:
40

LandQ Studios

143
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Larx Entertainment

144
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Lesprit

145
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Millepensee

146
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

MMT

147
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10

M.S.C

148
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

NAZ

149
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0

Nexus

150
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
35

Picture Magic

151
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
50

Pierrot+

152
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Pine Jam

153
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
23.3

Platinum Vision

154
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Production IMS

155
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Seven

157
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

SEVEN・ARCS

158
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Silver

159
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

Studio Comet

160
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SynergySP

161
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
50

TYO Animations

162
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Yaoyorozu

163
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
25

ZERO-G

164
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0 天
平均分:
0

Zexcs

165
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
30

七创社

166
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

七灵石

167
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10

中影年年

168
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
20

亚细亚堂

169
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
40

咔咖文化

170
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
10

大火鸟文化

171
动画总数:
3
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
13.3

梦太公司

172
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0 天
平均分:
0

灵樨文化

173
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

电动画TINKID

174
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

福煦影视

175
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

铅元素动画

176
动画总数:
2
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
10

铸梦动画

177
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
10