ash0

2019-03-03 加入本站

基本信息

动画总数:
771
章节总数:
7860
总时间:
131.6 天
评价作品数:
703

评分分布

评分不是10的倍数时会四舍五入

年度评分走势

年度观看状态走势

耽美

24
动画总数:
6
完成:
6
总时间:
0.6 天
平均分:
45

女性

25
动画总数:
5
完成:
4
总时间:
0.5 天
平均分:
48

吉卜力工作室

30
动画总数:
6
完成:
6
总时间:
0.5 天
平均分:
65

P.A.WORKS

32
动画总数:
7
完成:
5
总时间:
1.5 天
平均分:
45.7

TYO Animations

35
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.6 天
平均分:
42

Hoods Entertainment

37
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.5 天
平均分:
47.5

童梦

39
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.5 天
平均分:
50

8bit

40
动画总数:
5
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
32

Animate Film

41
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.2 天
平均分:
33.3

A.P.P.P.

42
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.2 天
平均分:
33.3

Arms

43
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
37.5

Asread

44
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
40

CoMix Wave Films

45
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.1 天
平均分:
65

GoHands

46
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
50

Group Tac

47
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.1 天
平均分:
46.7

Magic Bus

48
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Production Reed

49
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
0.2 天
平均分:
32.5

Studio Fantasia

52
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.4 天
平均分:
30

朱夏

54
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
60

E&G FILMS

55
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
1.0 天
平均分:
50

Kinema Citrus

56
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
53.3

Marvy Jack

57
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
60

Millepensee

58
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
50

Nomad

59
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
36.7

NUT

60
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
55

OLM

61
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
60

Ordet

62
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Passione

63
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
36.7

SHIN-EI动画

64
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
46.7

Studio 3Hz

65
动画总数:
4
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
37.5

Zexcs

66
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
33.3

三次元

67
动画总数:
4
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
27.5

龙之子Production

68
动画总数:
4
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
56.7

ACGT

69
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

AIC ASTA

70
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

AIC PLUS+

71
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

AIC Spirits

72
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

Artmic

73
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Bridge

74
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

C2C

75
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
30

Connect

76
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
50

Creators in Pack

77
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
36.7

Digital Frontier

78
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
90

Fanworks

79
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Gallop

80
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.5 天
平均分:
60

Graphinica

81
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Hal Film Maker

82
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
55

Hiro Media

83
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Imagin

84
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Kaname Productions

85
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
20

khara

86
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
60

Lay-duce

87
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

LIDENFILMS

88
动画总数:
4
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
37.5

NAZ

89
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
35

Nippon Animation

90
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
90

Orange

91
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Picture Magic

92
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
60

Pierrot+

93
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Polygon Pictures

94
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

Production IMS

95
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Radix

96
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Science SARU

97
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Studio Blanc.

98
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
20

Studio Comet

99
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
60

Studio五组

100
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Telecom Animation Film

101
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Triangle Staff

102
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
80

View Works

103
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
20

ZERO-G

104
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

云雀工作室

105
动画总数:
3
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
40

六花工作室

106
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
40

富士电视台

107
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

手塚Production

108
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
55

白组

109
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
30

BeeTrain

110
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
40

CloverWorks

111
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Encourage Films

112
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Nexus

113
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
0

Palm

114
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

production dóA

115
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
20

project No.9

116
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

SOLA DIGITAL ARTS

117
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.0 天
平均分:
20

studio VOLN

118
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Trans Arts

119
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
60