oBo

2018-10-31 加入本站

基本信息

动画总数:
352
章节总数:
4894
总时间:
82.8 天
评价作品数:
315

评分分布

评分不是10的倍数时会四舍五入

年度评分走势

年度观看状态走势

泡面

20
动画总数:
6
完成:
6
总时间:
0.3 天
平均分:
43.3

后宫

21
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.8 天
平均分:
30

百合

22
动画总数:
5
完成:
4
总时间:
0.9 天
平均分:
52.5

女性

23
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
50

少女

24
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
1.1 天
平均分:
53.3

武侠

25
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

耽美

26
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
35

TMS娱乐

17
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
1.4 天
平均分:
52

Trigger

18
动画总数:
5
完成:
5
总时间:
0.8 天
平均分:
52

Brain's Base

19
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.7 天
平均分:
50

CoMix Wave Films

20
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.2 天
平均分:
80

Hal Film Maker

21
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.9 天
平均分:
62.5

LIDENFILMS

22
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.8 天
平均分:
47.5

吉卜力工作室

25
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.3 天
平均分:
67.5

Kinema Citrus

27
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.8 天
平均分:
40

Pine Jam

28
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
26.7

Polygon Pictures

29
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
63.3

Satelight

30
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
53.3

Studio五组

31
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
40

Arvo Animation

32
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Asread

33
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
50

Colorido

34
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.1 天
平均分:
65

Connect

35
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
35

C-Station

36
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
40

david production

37
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
55

diomedéa

38
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
1.0 天
平均分:
25

EMT²

39
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
35

feel.

40
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
40

Gonzo

41
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
50

Lapin Track

42
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Lerche

43
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
45

NUT

44
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

OLM

45
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
45

Passione

46
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
45

project No.9

47
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

SEVEN・ARCS

48
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
40

Shaft

49
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
65

SHIN-EI动画

50
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
55

Silver

51
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Studio 3Hz

52
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
40

声影动漫

53
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

小丑社

54
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
12.1 天
平均分:
65

手塚Production

55
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
50

视美精典

56
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
45

Actas

57
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

AIC Spirits

58
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
80

AXsiZ

59
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

Bibury Animation Studios

60
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

BLADE

61
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

BN Pictures

62
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
50

B&T

63
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

C2C

64
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Children's Playground Entertainment

65
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Cygames Pictures

66
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Dandelion Animation Studio

67
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

ENGI

68
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Ezόla

69
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Felix Film

70
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

geek toys

71
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
30

GEMBA

72
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

Geno Studio

73
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Graphinica

74
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
60

Hoods Entertainment

75
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

HOTZIPANG

76
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Imagin

77
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

Lay-duce

78
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Lesprit

79
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Manglobe

80
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
50

Millepensee

81
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

NAZ

82
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Picture Magic

83
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
60

Platinum Vision

84
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Revoroot

85
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SOLA DIGITAL ARTS

86
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Sony Pictures Animation

87
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
80

studio A-CAT

88
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Studio Comet

89
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Studio PuYUKAI

90
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

studio VOLN

91
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Telecom Animation Film

92
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

TROYCA

93
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

TYO Animations

94
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
60

ZERO-G

95
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

亚细亚堂

96
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

六花工作室

97
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
80

六道无鱼

98
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0 天
平均分:
60

好传动画

99
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0 天
平均分:
60

彩色铅笔动画

100
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

白组

101
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

龙之子Production

102
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Artland

103
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Zexcs

104
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.8 天
平均分:
0