oBo

2018-10-31 加入本站

基本信息

动画总数:
327
章节总数:
3757
总时间:
64.0 天
评价作品数:
289

评分分布

评分不是10的倍数时会四舍五入

年度评分走势

年度观看状态走势

后宫

21
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.8 天
平均分:
30

女性

22
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
50

百合

23
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
53.3

少女

24
动画总数:
3
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
50

武侠

25
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

耽美

26
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
35

Brain's Base

16
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.7 天
平均分:
50

CoMix Wave Films

17
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.2 天
平均分:
80

Hal Film Maker

18
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.9 天
平均分:
62.5

Trigger

20
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.6 天
平均分:
52.5

吉卜力工作室

23
动画总数:
4
完成:
4
总时间:
0.3 天
平均分:
67.5

Kinema Citrus

25
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.8 天
平均分:
40

LIDENFILMS

26
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
46.7

Pine Jam

27
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
26.7

Polygon Pictures

28
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
63.3

Satelight

29
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.7 天
平均分:
53.3

Studio五组

30
动画总数:
3
完成:
3
总时间:
0.6 天
平均分:
40

TMS娱乐

31
动画总数:
4
完成:
3
总时间:
1.0 天
平均分:
50

Arvo Animation

32
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Asread

33
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
50

Connect

34
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
35

C-Station

35
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.2 天
平均分:
40

david production

36
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
55

EMT²

37
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

feel.

38
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.6 天
平均分:
40

Gonzo

39
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
50

Lapin Track

40
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Lerche

41
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
45

OLM

42
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.8 天
平均分:
45

Passione

43
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
45

project No.9

44
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

SEVEN・ARCS

45
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
40

Shaft

46
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
65

SHIN-EI动画

47
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.0 天
平均分:
55

Silver

48
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
35

Studio 3Hz

49
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.4 天
平均分:
40

声影动漫

50
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.3 天
平均分:
50

视美精典

51
动画总数:
2
完成:
2
总时间:
0.5 天
平均分:
45

Actas

52
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

AIC Spirits

53
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
80

AXsiZ

54
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

Bibury Animation Studios

55
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

BN Pictures

56
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
50

B&T

57
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

C2C

58
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Children's Playground Entertainment

59
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Colorido

60
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

Cygames Pictures

61
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Dandelion Animation Studio

62
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

diomedéa

63
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
20

ENGI

64
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Ezόla

65
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

geek toys

66
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
30

GEMBA

67
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

Geno Studio

68
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Graphinica

69
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.3 天
平均分:
60

Hoods Entertainment

70
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
20

HOTZIPANG

71
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Imagin

72
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

Lay-duce

73
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Lesprit

74
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Manglobe

75
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
50

Millepensee

76
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

NAZ

77
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

NUT

78
动画总数:
2
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

Picture Magic

79
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
60

Platinum Vision

80
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Revoroot

81
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

SOLA DIGITAL ARTS

82
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

Sony Pictures Animation

83
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
80

studio A-CAT

84
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
40

Studio Comet

85
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
30

Studio PuYUKAI

86
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
40

studio VOLN

87
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
30

Telecom Animation Film

88
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
60

TROYCA

89
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

TYO Animations

90
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.0 天
平均分:
60

ZERO-G

91
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

亚细亚堂

92
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

六花工作室

93
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
80

彩色铅笔动画

94
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.1 天
平均分:
70

手塚Production

95
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.4 天
平均分:
50

白组

96
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
50

龙之子Production

97
动画总数:
1
完成:
1
总时间:
0.2 天
平均分:
70

Artland

98
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
50

Zexcs

99
动画总数:
1
完成:
0
总时间:
0.1 天
平均分:
0